Coaching

Coaching on yksilön kehittämismenetelmä, jonka avulla pyritään valmennettavan henkilökohtaiseen kehitykseen ja pysyvään muutokseen hänen toimintatavoissaan.

Valmentajan tehtävä ei ole ratkaista valmennettavan ongelmia, vaan auttaa häntä itse löytämään ratkaisut korostamalla valmennettavan vahvuuksia ja onnistumisia. Valmennus hyödyntää teorioita mm. psykologian, käyttäytymistieteen, aivotutkimuksen, keho-mieli -tutkimuksen alalta sekä myös ikään, sukupuoleen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvää tutkimusta.

Coaching sopii erilaisiin elämäntilanteisiin ja niiden kartoittamiseen, työurasuunnitteluun ja toimintasuunnitelman tekemiseen muutoksia varten. Coachingia voidaan tehdä business coachingin keinoin hyvin tavoitesuuntautuneesti työyhteisössä tai life coachingissa pohtien yksilön omia tavoitteita ja unelmia. Tavoitteena on saada aikaan prosessin alussa määritelty, haluttu muutos. Lisäksi prosessissa yleensä asiakkaan itsetuntemus, -luottamus ja voimaantuminen lisääntyvät.


Business Coaching

Business Coaching sopii yrityksiin ja yksilön uraan tai työhön liittyviin kehitystarpeisiin. Valmennus on yleensä hyvin tavoitteellista ja kestää 3-5 session ajan.

Hyödynnä Business Coachingia esimerkiksi henkilöstön työnkuvan muutosten tukena tai johtamistaitojen kehittämiseen.

Coaching is available also in English!

Ota yhteyttä coachiimme Minnaan:
0400 – 668 335
minnasisko.karppinen@gmail.com


Life Coaching

Life Coaching sopii yksilön omien henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelyyn ja kehityssuunnitelman laatimiseen. Life Coachingin avulla löydät suunnan kohti oman näköistä elämää ja sen myötä elämänlaadustasi tulee parempaa.

Millaisen muutoksen sinä haluat? Voi olla, että sinulla ei ole vielä vastauksia, mutta Minnan avulla löydät ne itsestäsi!